Sobota, 13 dubna, 2024

Český – Kominík

Kominické práce a služby pro Prahu, Středočeský kraj, Jihočeský kraj a okolí.

Proč?

PROČ SI VYBRAT ZROVNA NÁS?

NIC NERISKUJETE,

Pozvěte si Našeho kominíka, dohodu o provedené práci uzavřeme ústně přímo u vás. Pokud nebudete s naší nabídkou spokojeni,

NIC NEPLATÍTE.

Ne vždy je tedy nutné objednávat přímo revizi komínů, v mnoha případech postačí pouze kontrola a čištění. Pokud si necháte udělat místo kontroly přímo revizi, zaplatíte samozřejmě zbytečně moc peněz.

PROČ A JAK ČASTO SE MÁ KOMÍN ČISTIT A KONTROLOVAT?

Kontrolu a čištění sezónních komínů, přesněji řečeno spalinových cest (= spotřebiče, kouřovody, komíny), by člověk měl nechat provést alespoň jednou do roka, ideálně mezi dvěma topnými sezónami. Pokud se jedná o zařízení využívané celoročně, čištění spalinových cest se doporučuje provádět dvakrát až třikrát za rok. To se týká komínů a spalinových cest napojených na kotle, kamna a krby spalující pevná či kapalná paliva, ale i zemní plyn. Jestliže kominík zjistí nějaké problémy, například trhliny ve spalinových cestách, vyzve k jejich odstranění. Následně bude pravděpodobně požadována právě revize, protože už se jedná o znovuuvedení spalinových cest do provozu. Komíny, které nejsou používané, se kontrolovat nemusí. Musí být ale jasně označeny za nefunkční a musí být chráněny před deštěm.

PROČ A CO HROZÍ, POKUD ČIŠTĚNÍ, KONTROLU A REVIZI PODCENÍME?

Pokud komín zkontrolovat (případně zrevidovat) nenecháte, nemusí se samozřejmě nic stát. Jestliže se ale stane, přijde vás taková havárie hodně draho. Riskujete nejen pokutu, ale i to, že pojišťovna neuhradí vzniklou škodu, která byla způsobena nezkontrolovaným zařízením. Pokud však hasiči zjistí závadu na zrevidovaném zařízení, nenesete již zodpovědnost vy. I kdyby vám ale na financích nezáleželo, myslete alespoň na své zdraví. Ucpaný komín může způsobit otravu oxidem uhelnatým. Dobré je také nenechávat kontrolu spalinových cest až na poslední chvíli, než chcete začít topit. Mohlo by se vám stát, že než se dočkáte kontroly, případné opravy a revize, zažijete několik krušných chladných dní bez topení.

PROČ PLATÍTE ZA NĚCO CO TŘEBA NEPOTŘEBUJETE!

Pravidelných kontrol spalinových cest se týká několik zákonů a norem, které jsou však i třicet let staré. Aktuální je vyhláška č. 34/2016, která ukládá četnost kontrol a čištění komínů podle druhu spalovaného materiálu .Často se zapomíná, že pravidla pro čištění komínů platí i pro chaty a chalupy. I když tam topíte jen výjimečně, je dobré si komín hlídat. Můžete si jej vyčistit i svépomocí. Kominík pak spalinové cesty jen překontroluje a vydá zprávu.